Med et solcelleanlegg på taket, kan du lage din egen strøm fra kun{" "} 25 øre/kWh* fast de neste 30 årene! Sjekk ditt tak nå!

Endelig er solkart.no kommer til Norge. Solcellespesialisten har basert på erfaringer fra våre kunder og data fra PVGIS databasen kartlagt alle takene i hele Norge slik at du lett kan se hvor mye solstrøm du kan lage på ditt eget tak. Du vil også få et pristilbud på hva det vil koste å få et solcelleanlegg på ditt tak. Enten om du vil installere det selv eller om du vil benytte en av våre lokale installatører.

Solcellespesialisten har over 10 års erfaring med solceller i Norge, og er det selskapet som har installert flest nettilkoblede solcelleanlegg. Våre løsninger er tilpasset og testet for Norske forhold og byggestandarder. Solcellespesialisten har lager og hovedkontor i Fredrikstad, samt et salgskontor i Trondheim. Vi installerer solcelleanlegg i hele landet.

Hva viser vi på solkart.no?

 • Hvilken takflate passer best til solcelleanlegg


  Basert på takvinkelen og retningen så har vi fargelagt alle tak i Norge basert på hvor mye solenergi den aktuelle flaten kan fange opp av sola på årsbasis. På fargeleggingen har vi ikke tatt hensyn til lokale skyggeforhold.
 • Hvor stort anlegg kan jeg få plass til og hva kan det produsere pr år
  Når du klikker på et tak så gjør vi en analyse av hvor stort solcelleanlegg som systemet tror du får plass til. Og basert på dette så forespør systemet PVGIS databasen om hva akkuratt ditt tak kan produsere. Her tar vi høyde for skygger fra fjell, din takvinkel og takretning, og til slutt så korrigerer vi produksjonen i forhold til de faktiske målingene vi har gjort på andre hus i ditt område. Du får også opp en forventet produksjonsgraf over året, samt en oversikt over din horisont og hvordan sola beveger seg over denne på sommer og vinter solverv.
 • Hva tilsvarer kWh for strømmen et anlegg produserer over sin levetid
  Da forventet tilbakebetalingstid tvinger oss til å gjøre en antagelse over hvordan strøm og nettleie vil utvikle seg, samt gjøre antagelser på hvor stort eget forbruk du har. Har vi istedet valg å gi deg et sammenligningsgrunnlag der det ikke er mye usikkerhet:
  (Hva koster solcelleanlegget deg i dag) / (Hvor mye det vil produsere over levetiden) = Kostnad pr kWh over levetiden.
  Siden solcelleanlegg reduserer seg med ca 0,5% i året, har vi satt at snitt produksjonen over 30 år blir 92,75% av 1. års produksjon. De fleste paneler leveres med 25 års effektgaranti, men mange er også testet for levetider opp mot 70 år. Så vi har satt at levetiden er den samme som levetiden for et tak som er 30 år. Vi har ikke hensyntatt renten på investert beløp.

* Prisen pr kWh er regnet ved å ta prisen på et 3.1 kWp solcelleanlegg i Fredrikstad etter Enovastøtte og delt dette på forventet produksjon de neste 30 årene. Vi har antatt at anlegget vil svekkes over 30 års perioden, slik at snitt produksjon pr år vil være 92,5% av 1 års produksjon.

Solkart Solkart