Takflatens egnethet for solenergi
Lite egnet
Velegnet
Svært egnet